Agi-leo-säännöt

Voimassa 1.1.2016 alkaen.

 Vuoden Agi-leo-kilpailuun voivat osallistua leonberginkoirat, joiden omistaja on Suomen Leonberginkoirat ry:n Suomessa asuva jäsen, ja jotka ovat kilpailukauden aikana osallistuneet ainakin kahteen agility-kilpailuun. Kilpailukausi on kalenterivuosi. Järjestys määräytyy enintään viiden parhaan kilpailutuloksen perusteella. Kilpailussa otetaan huomioon vain viralliset Suomen Agilityliiton hyväksymät agility-kilpailut. Kilpailumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti. 

Tulos 1. luokka 2. luokka 3. luokka
0,00-0,99 6 7 9
1,00-5,99 5 6 7
6,00-10,99 4 5 5
11,00-15,99 3 3 3
16,00-20,99 2 2 2
21,00-25,99 1 1 1
26,00 tai enemmän 0 0 0

Eniten pisteitä kerännyt koira on voittaja. Mikäli useampi koira päätyy tasapisteisiin, voittaa eniten nollatuloksia (0,99 tai alle) kerännyt koira. Jos tämä ei ratkaise paremmuutta, voittaa koira, jolla on vähemmän hylättyjä tuloksia suhteessa kalenterivuoden aikana osallistuttuihin kilpailuihin. Mikäli edelleen tulos on tasan, voittaa useimpiin kilpailuihin osallistunut koira.

Tuloksissa otetaan huomioon Suomen Kennelliiton julkisessa tulospalvelussa (KoiraNet) kilpailuvuoden viimeisenä päivänä olevat suoritukset. Jos em. tulospalvelut eivät silloin ole ajan tasalla, koiran omistajan on toimitettava kopio koelomakkeista tai kilpailukirjasta yhdistyksen sihteerille seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä.

Sääntöjen tulkinnasta päättää tarvittaessa Suomen Leonberginkoirat ry:n hallitus.