Vepe-leo-säännöt

Voimassa 1.1.2022 alkaen.

Vuoden Vepeleo -kilpailuun voivat osallistua leonberginkoirat, joiden omistaja on Suomen
Leonberginkoirat ry:n Suomessa asuva jäsen ja jotka ovat kilpailukaudella osallistuneet vähintään
yhteen Suomen Kennelliiton hyväksymään vesipelastuskokeeseen. Kilpailukausi on kalenterivuosi.
Järjestys määräytyy kahden vesipelastuskoetuloksen pisteiden summan perusteella.

Eri luokissa saavutettuja pisteitä painotetaan seuraavilla kertoimilla: SOVE ja ALO 1,00, AVO 1,05 ja
VOI 1,10.

Eniten pisteitä kerännyt koira on voittaja. Jos useampi koira päätyy tasapisteisiin, voittaja
ratkaistaan seuraavasti:
Se koira voittaa, jolla on kertoimella painottaen enemmän pisteitä ylemmästä kilpailuluokasta
(SOVE ja ALO ovat samanarvoisia).
Jos tämän jälkeen tilanne on tasan, se koira voittaa, jolla on pisteitä useammasta osatehtävästä.
Jos tilanne on tämän jälkeen tasan, voittaa ko. vuoden leonbergien vepemestaruuskokeessa
paremman tuloksen saanut koira.
Jos tilanne on tämän jälkeen tasan, sija jaetaan ko. koirien kesken.

Tuloksissa otetaan huomioon Suomen Kennelliiton julkisessa tulospalvelussa (KoiraNet)
kilpailuvuoden viimeisenä päivänä olevat suoritukset. Jos em. tulospalvelut eivät silloin ole ajan
tasalla, koiran omistajan on toimitettava kopio koelomakkeista tai kilpailukirjasta yhdistyksen
sihteerille seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä.

Sääntöjen tulkinnasta päättää tarvittaessa Suomen Leonberginkoirat ry:n hallitus.