Jalostusurokset

Jalostusurokset 

SKKL KoiraNet Suomen Kennelliiton Jalostustietojärjestelmä

Suomen Leonberginkoirat ry:n jalostusuroslistalle pääsevät kaikki yhdistyksen jäsenten omistuksessa olevat urokset, jotka täyttävät yhdistyksen jalostusohjesäännön. Pyydämme myös huomioimaan Kennelliiton säännökset liittyen koirien jalostukseen, perinnöllisiin sairauksiin sekä Kennelliiton jalostusstrategiaan (lisätietoa siemennyksestä, Kennelliiton ohje).

Lisäksi jalostusuroslistalla on koiria, joiden jälkeläiskiintiö on Suomessa täynnä, mutta jotka täyttävät muut jalostusohjesäännön kohdat ja ovat näin ollen käytettävissä jalostukseen ulkomailla tai Suomen Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan myöntämällä poikkeusluvalla. Näiden urosten kohdalla on tästä erikseen maininta.

Suomen Kennelliiton Jalostustietojärjestelmästä voi esimerkiksi "Laajempi haku" -toiminnon kautta hakea uroksia. Sivustolta jalostus.kennelliitto.fi pääsee valitsemaan roturyhmän ja rodun sekä pikahaku sanan vierestä kohdan laajempi haku. Laajemmassa haussa pääsee suodattamaan koiria esimerkiksi sukupuolen, terveys yms. tulosten, pentumäärien ja syntymävuoden mukaan.

International Leonberger Union jalostusuroslistalle (linkit eri maiden yhdistysten jalostusuroslistoille) pääset tästä

HUOM! Jalostustoimikunta tiedottaa 4.3.2021:
Covid-19 tilanteesta johtuen haluamme helpottaa ulkomaisten kasvattajien mahdollisuuksia käyttää suomalaisia uroksia jalostukseen siirtosperman osalta.
Tästä päivästä eteenpäin on mahdollista lisätä Jalostusuroslistalle uroksen kohdalle merkintä saatavilla olevasta pakastespermasta tai tieto siitä, että omistaja on halukas lähettämään tuoretta jäähdytettyä spermaa ulkomaille.
Tieto lisätään urosten kohdalle vain omistajan pyynnöstä. Mikäli sinulla on uroksesi pakastespermaa saatavilla tai haluat merkinnän mahdollisuudesta tuoresperman lähetykseen, ilmoita asiasta Jalostustoimikunnalle: jalostustoimikunta@leonet.fi

JALOSTUSUROSLISTAN PÄIVITYKSET

Otathan yhteyttä jalostusuroslistan päivittäjään, mikäli leonberginkoira-uroksesi on saavuttanut yllä mainitun mukaisen jalostuskelpoisuuden ja sen terveys- ja näyttelytulokset ovat tarkistettavissa Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä. (HUOM! Näyttelytuloksista riittää että ovat esim. Leonetista tarkastettavissa!) Jos vaadittavat terveystulokset eivät ole vielä näkyvissä jalostustietojärjestelmässä, laitathan kopion niistä liitteeksi ilmoittaessasi uutta urosta listalle.

Ilmoittaessasi uutta koiraa jalostusuroslistalle, ilmoita koiran kennelnimi, rekisterinumero sekä omistajan ja kasvattajan nimet. Ilmoita myös mikäli haluat yhteystietosi lisättävän uroksesi sivulle (kts. kohta TIETOSUOJALAISTA). Halutessasi voit liittää mukaan 1-3 valokuvaa jalostusuroksesta. 

Uudet jalostusurokset sekä muutokset jalostusuroslistalla voi ilmoittaa jalostustoimikunnalle: jalostustoimikunta@leonet.fi 

HUOMIOITAVAA

Koiran kuolemasta toivotaan ilmoitettavan suoraan päivittäjälle ja Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Mikäli omistamassasi jalostuskelpoisessa uroksessa todetaan jokin sairaus tai vika, joka estää sen jalostuskäytön, ilmoitathan asian jalostustoimikunnalle sekä jalostusuroslistan päivittäjälle. Jalostustoimikunta kerää jatkuvasti tietoja koirista jalostuksen avuksi. Siksi on tärkeää, että omistaja ilmoittaa myös sairauden tai vian laadun. Näin pidämme yhdessä jalostusuroslistan toimivana.


TIETOSUOJALAISTA

Kts. Tietosuoja-/rekisteriseloste