Tutkimus äkkikuolemien syistä

Tutkimus leonberginkoirien äkkikuoleman syistä


Tiedote 19.8.2022 

Uusin tiedote tutkimukseen liittyen:  Tiedote-geenitutkimuksesta.pdf

Ohje verinäytteen ottamiseen ja lähettämiseen: https://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/miten-osallistun/

Koiragenetiikan tutkimusryhmä Helsingin yliopistossa ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa on käynnistänyt leonberginkoirien äkkikuolemia selvittävän projektin. Nuoria leonberginkoiria (n. 6kk-2v) menehtyy yllättävän usein hyvin äkillisesti ilman kuolemaa edeltävää oireilua. Äkkikuoleman syynä saattaa olla esimerkiksi sydämen vaikea rytmihäiriö. Koska äkkikuolemat näyttäisivät olevan tavallista yleisempiä rodussa, on todennäköistä, että vaivan taustalla ovat perimän muutokset. Tutkimusryhmän tavoitteena on paikantaa äkkikuolemariskiä lisäävät geneettiset tekijät, jolloin mahdolliset geenitestit auttaisivat kasvattajia huomioimaan nämä riskitekijät jalostuksessa.

Tutkimuksen mahdollistamiseksi tarvitsemme rodun harrastajien apua seuraavasti:

•Toivomme verinäytteitä etenkin koirista, joiden lähisuvussa on äkkikuoleman kokeneita koiria. Verinäytteitä voi lähettää myös kaikista viimeisen kahden vuoden aikana syntyneistä koirista ja tulevaisuudessa syntyvistä pennuista. Osallistumisohjeet löytyvät kotisivuiltamme http://www.koirangeenit.fi/osallistuminen tai vaihtoehtoisesti ottamalla yhteyttä tutkimusryhmään. Verinäyte varustetaan lomakkeella, jonka voi löydät tämän linkin takaa: https://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/miten-osallistun/.

Mikäli terve nuori koirasi kuolee ennalta arvaamatta äkillisesti ilman selkeää syytä, ilmoita siitä välittömästi tutkimusryhmälle, mistä saat jatko-ohjeet koiran kuolinsyyntutkimukseen toimittamiseen (yhteystiedot lopussa). Ruumiinavaukset järjestetään äkkikuolleille leonberginkoirille kiireellisenä ja tapauskohtaisesti.

Yhteydenotot kiireellisissä tapauksissa välittömästi:

Marjo Hytönen P. 02941 25779

Kiireettömissä tapauksissa ota yhteyttä vastuututkijaan:

Vastuututkija: Marjo Hytönen, marjo.hytonen@helsinki.fi, 02941 25779
Laboratorio: lgl-kyselyt@helsinki.fi, puh. 02941 25680

Tutkimusryhmän kotisivut: www.koirangeenit.fi
Tutkimusryhmän johtaja: Prof. Hannes Lohi