HC

Posterior polaarinen katarakta

Leonberginkoiralla esiintyy perinnöllisenä posterior polaarista kataraktaa, joka on perinnöllisen harmaakaihin eli hereditäärisen kataraktan (josta aiemmin käytettiin lyhennettä HC) muoto. Posterior polaarinen katarakta todetaan leonberginkoiralla yleensä nuorena, alle 4-vuotiaana (6 kuukaudesta 2 vuoteen). Posterior polaarinen kataraktan muoto etenee nopeasti.

Perinnöllinenkaihi HC (hereditary cataract) aiheutuu linssin alueelle muodostuvista samentumista, ja samentumien laajuus vaihtelee yksilöittäin. Lievät samentumat eivät vaikuta näkökykyyn. Samentuma voi olla niin laajaalainen, että se estää valon läpikulun linssissä, jolloin koira sokeutuu. Samentuman suuruus saattaa kasvaa koiran iän myötä ja vaikuttaa tällöin koiran näkökykyyn.

Perinnöllinen harmaakaihi on harvoin kivulias. Sokeutuminen on melko harvinaista. Näkökyvyltään rajoittunut tai sokeutunut koira kykenee elämään tutuissa oloissa, eikä sairaus lyhennä elinikää. Perinnöllistä HC:tä on esiintynyt n. 5 %:lla tarkastetuista koirista v. 2004-2008. Posterior polaarisen kataraktan osuus vuosina 2002-2006 syntyneillä silmätarkastetuilla koirilla on 3,7 %.

On suotavaa, että jalostukseen käytettävät koirat tarkastetaan yhden vuoden välein ja että käytettäessä jalostukseen muita kaihimuotoja sairastavaa koiraa tulee jalostusyhdistelmän toisen osapuolen olla tervesilmäinen. Pentueen rekisteröinnin ehtona on, että molemmilla vanhemmilla on virallinen silmätarkastuslausunto astutushetkellä. Posterior polaarista kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Perinnöllisen harmaakaihin geenitutkimus