Jäsenyys

Jäsenet

HUOM! Lue ensin tietosuoja-/rekisteriseloste


Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosi-, perhe-, ulkomaan-, tai kunniajäseniä. Vuosijäseneksi pääsee henkilö, jonka yhdistyksen hallitus yksimielisesti hyväksyy. Perhejäseneksi pääsee henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen perheeseen ja asuu yhdessä hänen kanssaan. Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä henkilö, jolle yhdistys tahtoo osoittaa kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotuksesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan 2/3 annetuista äänistä. 

Jäsenoikeudet
Yhdistyksen kaikki 16 vuotta täyttäneet jäsenet ovat äänivaltaisia. Tätä nuoremmilla on puhevalta.

Jäsenmaksut
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäseniltään sääntömääräisen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenen eroaminen
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on vapaa jäsenyydestään ja sen velvoitteista seuraavan kalenterivuoden alusta.

Jäsenen erottaminen
Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa, ellei hän kehotuksesta huolimatta ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan. Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous 3/4 äänten enemmistöllä erottaa jäsenen joko lopullisesti tai määräajaksi, kun tämä

1. On toiminut tavalla, joka ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa
2. On rikkonut lakia tai toiminut hyvien tapojen vastaisesti. 

Jäsenelle on varattava oikeus antaa kirjallinen lausunto. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

Hae jäseneksi

Hae Suomen Leonberginkoirat Ry:n jäseneksi ja saat LEOT-lehden kotiisi 4 kertaa vuodessa.
Jäsenmaksut kalenterivuodelle 2019

varsinainen jäsen          32 €
perhejäsen                   15 € (samassa taloudessa asuva)
ulkomaan jäsen            42 €
Kasvattajan ilmoittama ja maksama (ellei toisin sovita)  17 € (Alennettu jäsenmaksu on vain ensimmäiselle kalenterivuodelle)

Tee jäsenhakemus täyttämällä sähköinen lomake

Klikkaamalla tästä saat tulostettavan version jäsenhakemuslomakkeesta jonka voit lähettää postitse jäsensihteerille osoitteeseen, Yvonne Pulkkis, Korpitie 160, 04130 Sipoo tai s-postilla osoitteeseen yvonne.pulkkis(at)rubra.inet.fi

Jäsentietojen muuttaminen / eroaminen