Jäsenyys

Jäsenet

HUOM! Lue ensin tietosuoja-/rekisteriseloste


Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosi-, perhe-, ulkomaan-, tai kunniajäseniä. Vuosijäseneksi pääsee henkilö, jonka yhdistyksen hallitus yksimielisesti hyväksyy. Perhejäseneksi pääsee henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen perheeseen ja asuu yhdessä hänen kanssaan. Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä henkilö, jolle yhdistys tahtoo osoittaa kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotuksesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan 2/3 annetuista äänistä. 

Jäsenoikeudet
Yhdistyksen kaikki 16 vuotta täyttäneet jäsenet ovat äänivaltaisia. Tätä nuoremmilla on puhevalta.

Jäsenmaksut
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäseniltään sääntömääräisen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Huom! Jäsenmaksu lähetetään sähköpostitse Membook -järjestelmän kautta niille jäsenille, kenen sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa.

Jäsenen eroaminen
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on vapaa jäsenyydestään ja sen velvoitteista seuraavan kalenterivuoden alusta.

Jäsenen erottaminen
Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa, ellei hän kehotuksesta huolimatta ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan. Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous 3/4 äänten enemmistöllä erottaa jäsenen joko lopullisesti tai määräajaksi, kun tämä

1. On toiminut tavalla, joka ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa
2. On rikkonut lakia tai toiminut hyvien tapojen vastaisesti. 

Jäsenelle on varattava oikeus antaa kirjallinen lausunto. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

Hae jäseneksi

Hae Suomen Leonberginkoirat Ry:n jäseneksi ja saat LEOT-lehden kotiisi 4 kertaa vuodessa.
Jäsenmaksut kalenterivuosille 2023 ja 2024:

varsinainen jäsen         35 €
perhejäsen                   15 € (samassa taloudessa asuva)
ulkomaan jäsen            45 €
Kasvattajan ilmoittama ja maksama (ellei toisin sovita)  17 € (Alennettu jäsenmaksu on vain ensimmäiselle kalenterivuodelle)

Tee jäsenhakemus täyttämällä sähköinen lomake

Klikkaamalla tästä saat tulostettavan version jäsenhakemuslomakkeesta

Jäsentietojen muuttaminen / eroaminen

Voit ilmoittaa jäsentietojesi muutoksesta tai eroamisesta kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen: hallitus@leonet.fi.

Mikäli haluat muuttaa jäsentietojasi, kirjoita sähköpostiin muuttuneet tiedot selkeästi sekä sähköpostiosoitteesi!

Jäsenedut

Suomen Leonberginkoirat ry:n jäsenenä saat neljä kertaa vuodessa itsellesi paksun lukupaketin joko paperisena postitse tai halutessasi pdf -tiedostona sähköpostiin. Tässä esimerkkinä Leot -lehti 1/2021:  leot-mainoslehti.pdf

 

Lisäksi jäsenenä pääset osallistumaan edullisemmin yhdistyksen tapahtumiin. Tärkeimpänä; olet osana viemässä yhdistyksen toimintaa sekä rodun tulevaisuutta eteenpäin!