10.04.2024 - Webinaari Leogen roturisteytysprojektista

Suomen Leonberginkoirat ry järjestää englanninkielisen webinaarin aiheesta Leogen roturisteytysprojekti keskiviikkona 10.4.2024 klo 19.00

Webinaarissa Sharon Springel kertoo Leogen roturisteytysprojektista ja sen etenemisestä (www.leogen.org). Hän avaa syitä roturisteytyksen tarpeellisuudesta, Leogen projektin suunnitelmasta, etenemisestä sekä osallistujista. Tilaisuus on samansisältöinen Ruotsin yhdistyksen järjestämänä webinaarin kanssa (järjestettiin kesällä 2023).

Itse esitys kestää noin tunnin, minkä jälkeen on aikaa kysymyksille ja vapaalle keskustelulle. Vuosikokouksessamme äänestetään tämän risteytysprojektin eteenpäinviemisestä Suomen osalta, joten webinaarissa saatavilla paljon tärkeää pohjatietoa tähän liittyen. Huomioikaa, että myös keskustelu käydään englanninkielellä. 

Linkki webinaariin:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmUwZGZlNzEtODdmMy00NmNkLWFlZWUtNzQ5MjZiYzFjNTk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%2225920743-d2b3-4720-bfb8-85fe54688302%22%7d

 

 

 

Viimeksi muokattu: 10.04.2024 05:34